• 0

  • Košík je prázdny

Vážení zákazníci, kamenná predajňa Bratislava - Staré Mesto, ul. Kolárska č.1, bola ZRUŠENÁ. Obslúžime vás v predajni Žilina a cez eshop.

Obchodné podmienky

Ako nakupovať

Oboznámte sa s ponukou nášho Internetového obchodu. Môžete použiť jednoduchú navigáciu, alebo si produkt vyhľadať podľa zvolených kritérií. Ak nájdete produkt, o ktorý máte záujem, vložte si ho do košíka, alebo stlačte „objednať“ a vyplňte požadované údaje o výrobku.

Cenník  

Cena výrobkov dodávaných zákazníkom je určovaná podľa platného cenníka. Ceny sú uvádzané s DPH.

Základné ustanovenia  

 • obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.runo-slovakia.sk
 • podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich
 • predávajúci = RUNO-SLOVAKIA, s.r.o., J.Tombora 1076/5, Žilina 010 07. IČO: 45583439, DIČ: 2023040151, IČ DPH:SK 2023040151. Tel. 0918 590 563, 0911 409 234, e-mail: eshop@runo-slovakia.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, č.vložky 52970/L , ktorá spravuje www.runo-slovakia.sk
 • kupujúci = zákazník, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať si produkt v internetovom obchode www.runo-slovakia.sk
 • produkt = výrobok ponúkaný na www.runo-slovakia.sk
 • zásielka = produkt, alebo viac produktov ponúkaných na www.runo-slovakia.sk
 • dopravca = spoločnosť poskytujúca prepravu zásielky na miesto určenia, podľa voľby zákazníka
 • miesto určenia = zákazníkom určené miesto, kde je dopravca povinný doručiť objednanú zásielku

Objednávka

Produkty z internetového obchodu www.runo-slovakia.sk môžete objednať:

 • vyplnením internetovej objednávky daným spôsobom
 • e-mailom na eshop@runo-slovakia.sk
 • telefonicky na 0918 590 563 alebo 0911 409 234 v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30

Platba

V internetovom obchode www.runo-slovakia.sk môžete zaplatiť:

 • dobierkou = v hotovosti pri preberaní zásielky cena poštovného podľa platných taríf Slovenskej pošty.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar i daňový doklad zašleme na miesto určenia spôsob doručenia vašej zásielky:

 • dobierkou

PREDAJCA SA ZAVÄZUJE:  

 • dodať správny druh a množstvo produktu, podľa objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať produkt v dohodnutej cene
 • na základe objednávky odoslať zásielku prostredníctvom Dopravcu určeného na určené miesto doručenia
 • vystaviť a k zásielke priložiť faktúru ako daňový doklad, alebo doklad z registračnej pokladne
 • zásielku primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky

KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE:  

 • prevziať objednanú zásielku
 • zaplatiť za dodanú zásielku dohodnutú cenu podľa objednávky

PREDAJCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ za:  

 • oneskorené dodanie zásielky zavinené Dopravcom
 • poškodenie zásielky zavinené Dopravcom
 • prípadné nedodanie produktu, ku ktorému nedošlo vinou predávajúceho v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci zodpovedá za všetky ujmy, ktoré Predávajúcemu, alebo inej osobe vzniknú tým, že Kupujúci nesplnil niektorú zo svojich povinností, že odovzdal Predávajúcemu neplatné, alebo nesprávne informácie o svojej osobe a mieste. Predávajúci si vyhradzuje právo obmieňať ponuku svojich produktov v internetovom obchode www.runo-slovakia.sk

Reklamácie  

Reklamácie sú vybavované:

 • E-mailom na eshop@runo-slovakia.sk
 • Telefonicky na 0918 590 563 v pracovných dňoch od 08.00 do 15.30
 • Poštou = RUNO-SLOVAKIA,s.r.o., J. Tombora 1076/5 Žilina 010 07

Spolu s reklamovaným produktom a sprievodným listom popisujúcim vadu na produkte resp. zásielke. Oprávnene reklamovaný produkt Vám obratom vymeníme za nový, ak máme uvedený produkt na sklade, alebo na základe dohody zašleme iný náhradný tovar, prípadne vrátime sumu zaplatenú za produkt. Kupujúci je povinný skontrolovať objednaný tovar ihneď po prevzatí.

Záruka

Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia zásielky Zákazníkom. Predajca je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje poskytnutá záruka. Za vzniknutú škodu pri preprave tovaru zodpovedá Dopravca. Reklamačné podmienky v internetovom obchode www.runo-slovakia.sk sú nedeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.  

Ochrana osobných údajov  

Údaje poskytnuté Zákazníkom pri registrácii v internetovom obchode www.runo-slovakia.sk, prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výhradne pre potreby poskytnutia konkrétnej služby a môžu byt poskytnuté tretej strane, distribučnej spoločnosti len za účelom doručenia inak nebudú ďalej komerčne využívané

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, právne vzťahy podliehajú príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.runo-slovakia.sk, sú považované za záväzné. Zaslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačnými a obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva Kupujúceho zaplatením tovaru.